Startsida       Boende 1       Boende 2       Boende 3       Spa/Bastu       Hörningemosse       Kontakta oss     
Hörninge mosseDet är en mosse nordost om Borgholm.
68 hektar, 2150 meter lång och 300 meter bred.


Den största delen är bevuxen med Gotlands ag, det finns även blåtåtel, höga starrarter och vass. Träden domineras av björk, vide, tall. Det finns ett 20- tal orkidéer. Fram till 70-talet fanns här ett 30-tal fågelarter som man nu sett börjar komma tillbaka.


Produktion: NorrWebb